Propaganda tanımı en yaygın “bilgi” olarak tanımlanır ve özellikle de önyargılı veya yanıltıcı nitelikte olan belirli bir politik nedeni veya bakış açısını tanıtmak veya duyurmak için kullanılır. Modern propaganda ise mesaj yaymak için çeşitli medyaların kullanılmasını içermektedir.

Teklif Talebi
Menü